AWLD Fotografie. Fotografie met een lach

In 1973 is ‘t Karregat ontworpen door architect F. van Klingeren. Het gebouw met zijn kenmerkende paraplu’s had als experiment geen enkele binnenmuur. Hiermee wilde men het gemeenschapsgevoel stimuleren passend bij de in ontwikkeling zijnde gebied Herzenbroek. Met een kleuter en 2 basisscholen, een supermarkt, kleinere winkeltjes en medische ruimte was de beschikbare ruimte goed bezet. 

Lang duurde het echter niet of de eerste wanden kwamen tevoorschijn. De open structuur leverde toch teveel overlast. Langzaamaan groeide het gebouw dicht waarmee de gebruikers uiteindelijk toch een “eigen” ruimte creëerden.

In de loop der jaren verminderden het aantal gebruikers  en het gebouw begon langzaam te vervallen. De gebruikers die bleven hadden ieder hun eigen stijl waardoor er van een saamhorig en gemeenschapsgevoel weinig was overgebleven. Er ontstond een lange discussie wat te doen met het gebouw.

In 1990 ondergaat ‘t Karregat een grote verbouwing maar het blijft lastig om het commerciële gedeelte levendig te houden. In 2010 worden er nieuwe plannen gemaakt om ‘t Karregat wederom grootschalig te vernieuwen. Op dat moment wordt het gebouw alleen nog gebruikt door een supermarkt, de Bibliotheek, een kleuter en basisschool met dagopvang, en bakker en een paar kleine winkeltjes. Ondanks de mooie plannen ten spijt wilde het maar niet lukken om met de verbouwing te beginnen en als dan in 2012 ook nog eens de vestiging van de Bibliotheek sluit lijkt er een einde te komen aan alle plannen.

Toch belanden de gemaakte plannen niet in zijn geheel in de prullenbak. Architectenbureau En-En i.s.m. Diederendirrix mogen in 2014 hun plannen ten uitvoer brengen voor het schoolgedeelte. Na een jaar verbouwen waarbij alleen maar de dakconstructie overeind bleef konden de leerlingen van Basisschool ‘t Karregat en Korein gebruik maken van een modern gebouw en een opgeknapte gymzaal.

Nu 2019 zijn er dan eindelijk vernieuwde plannen om ook het commercieëele gedeelte van een nieuwe boost te voorzien. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de nog enige overgebleven gebruiker van het gedeelte, supermarkt Lidl.